PDF
Senast publicerad:

Beredskapsveckan 2023 - Tema: Öva!

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med energikris och höjda matpriser liksom klimatförändringar och de konsekvenser som det innebär för människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. Genom att lyfta information under Krisberedskapsveckan lyfter Vårgårda kommun värdet av att vara införstådd med särskilda utmaningar.

Vad ska du som invånare göra?

Målet med beredskapsveckan är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap.

Det handlar alltså om att hämta information, skaffa sig kunskaper, men framför allt fundera och reflektera om vad du ska/kan/bör göra i händelse av olika allvarliga störningar i vår vardag.

Samlad sida med delar om beredskap

Artiklar under beredskapsveckan

 • Spela bingo för bättre beredskap - Beredskapsveckan 2023

  Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till att vara bättre förberedd om det sker en kris. Därför är årets tema Öva!Sjuhärad har tagit fram ett bingospel till beredskapsveckan. Det kan alla ...
  Läs mer
 • Äldre kvinna tittar ut genom fönstret i ett kök utan el

  Beredskapsveckan 2023 - Öva!

  Nu är det dags för beredksapveckan 2023. Förra året handlade veckan om mat i krisen. Nu breddar vi området. Detta år handlar det om att öva. Vi kommer helda denna vecka publicera bra grejer för att öva. Målet är att alla som kan är förberedda för att...
  Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons