Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

För dig som arbetar i Vårgårda kommuns verksamheter

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet. Där finns riktlinjer när det gäller vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du tror du drabbats av smitta.

Verksamheten följer läget och vidtar nödvändiga åtgärder för Vårgårda kommuns personal.

Arbeta hemma eller sjukskrivning

Vi har alla olika förutsättningar att arbeta hemifrån. För några fungerar det alldeles utmärkt, men för en del kan det innebära nya/andra uppgifter en period. För att arbeta hemifrån krävs det alltid ett beslut från den närmaste chefen. Då ska det även ses över vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att ta med hem.

Är du sjuk, har symtom är det sjukskrivning som gäller.

Karensdagen slopas för anställda

Det är en tydlig signal om att du ska stanna hemma om du är sjuk. Det är Sveriges regering som tagit beslutet. Beslutet gäller tillfälligt för att få människor att stanna hemma vid sjukdom.

Egenansvar för personal

Du ska inte gå till jobbet om du är sjuk eller har symtom.

Det är viktigt att om du är sjuk ska du inte gå till jobbet. Utred tillsammans med chef om det kan lösas på annat sätt. Kan du delta på avstånd/distans eller finns det uppgifter som kan lösas i hemmet?

Läs mer om egenansvar

Undvik, avboka, ställ in eller hitta distanslösningar för möten, utbildningar eller evenemang

För personal i Vårgårda kommun är inriktningen att undvika större sammankomster i arbetet.

Har du planerat in arbetsrelaterade större möten, deltagande i utbildning, konferens eller större evenemang i Vårgårda eller på annan plats bör de ställas in eller avbokas. Kanske kan det lösas med en distanslösning.

Är det ansett som viktiga sammankomster ska distanslösning övervägas (Skype, Teams, Telefon eller liknande). Rådgör med din närmaste chef.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons