Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Corona klassat som pandemi

Världshälsoorganisationen (WHO) har från 11 mars klassat Covid 19 som en pandemi. En pandemi innebär en omfattande spridning till alla världens kontinenter av en helt ny typ av smittsam sjukdom.

Vid en pandemi kommer sjukdomen med stor sannolikhet påverka stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

Det är WHO som deklarerar om en smittspridning bedöms vara en pandemi. WHO:s bedömning är baserad på sjukdomens aktuella och potentiella utbredning på global nivå.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvaret för att samordna beredskapen mot allvarliga hälsohot enligt IHR (Internationella hälsoreglementet). Myndigheten är utsedd till nationell kontaktpunkt av regeringen och har en rapporteringsskyldighet till WHO. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret medan kommunerna har det lokala områdesansvaret.

Till skillnad från en epidemi innebär det att inriktningen ändras från att hindra smittspridning till att minska effekterna av smittan.

Att det är en pandemi innebär att Vårgårda nu genomför en rad åtgärder för att minska effekterna på samhället. Några viktiga beslut är redan tagna, men nu behöver även verksamheterna se över sin personalförsörjning med mera.

Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter.

Smittskydd Västra Götaland kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskyddsläkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Vårgårda kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskydd Västra Götaland.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons