PDF
Senast publicerad:

Röda Korset har öppnat stödtelefon under coronakrisen

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Ringer du Röda korsets stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen

Röda korsets stödtelefon

Öppettider: Måndag till fredag kl. 12.00-16.00, Alla samtal är anonyma.

Tfn: 0771-900 800

Röda korsets stödtelefon är till för allmänheten. Du som ringer in har möjlighet att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i med coronautbrottet.

Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. Du kan också få hänvisning till samhällsservice och säker information om pandemin.

Syftet med stödtelefonen är inte att göra medicinska bedömningar, samtal av det slaget kommer att hänvisas vidare till exempelvis 1177.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons