PDF
Senast publicerad:

Rapportering om Covid-19 30 april, Vårgårda

Här är en kort lägesbild 30 april från Vårgårda kommun. Antalet nya smittade vecka 16 är 36 personer. En tydlig minskning från vecka 15 (73 personer), men fortfarande en stor smittspridning om vi ser längre tillbaka i tiden.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj.

För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation. Råden till gymnasieskolor ändras dock och man rekommenderar från vecka 18 att dessa kan ha högst två tredjedelar av sina elever fysiskt på plats. Vid utbrott eller ökad lokal smittspridning kan skolorna behöva minska närundervisningen ytterligare.

Valborg och 1 maj

Länsstyrelsen meddelar - 2021 blir ännu ett år utan traditionellt valborgs- och första majfirande. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg räknas i regel som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I enlighet med covid-19-lagen (pandemilagen) får dessa samla som mest åtta deltagare.     

Vi får fira valborg och första maj i en liten krets med bara våra allra närmaste i år. Vi är alla trötta på den här pandemin men läget är fortfarande allvarligt, och för såväl vår egen som vårdpersonalens och våra medmänniskors skull så behöver vi orka hålla i ett tag till.

Covid-19-lagen begränsar antalet deltagare i allmänna sammankomster, som till exempel demonstrationer och första majtåg, och offentliga tillställningar, som exempelvis publika valborgseldar, till max åtta deltagare.

Begränsningen på åtta personer gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte. Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsynsmyndighet förelägga en anordnare att se till att begränsningen inte överskrids, och även koppla ett vite till föreläggandet. Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Privata hemmafester regleras inte av covid-19-lagen, men omfattas däremot av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland 3–16 maj

Innehållet kan komma att uppdateras om läget kring covid-19 förändras. Perioden kan komma att förlängas.

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Rekommendationer till skolor:
  Gymnasieskolan: Högst två tredjedelar av gymnasieskolans elever kan vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i dessa två tredjedelar. Det epidemiologiska läget kan variera mellan enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser med mer distansundervisning kan behövas.
  Högstadiet: För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning.
  Låg- och mellanstadierna: För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.
  Alla elever och skolpersonal: Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska nära kontakter om positiva fall konstaterats på skolan.

Vaccination

Detta finnns att läsa på Närhälsan Vårgårdas hemsidalänk till annan webbplats (Information publicerad 09.00, 30 april):

COVIDVACCINATION I CENTRUMKYRKAN!

Du som är 60 år eller äldre är nu välkommen att via nätet boka tid för covidvaccination.
Bokningen gäller endast Dig som är född 1961 eller tidigare, respektera åldersintervallet.

De som inte uppfyller ålder avbokas automatiskt.

Tider läggs ut kontinuerligt utifrån tillgång på vaccin, finns det inga lediga tider, avvakta och fortsätt bevaka hemsidan.

VG-regionen kan inte ge möjlighet att välja vaccin.

Boka i första hand via www.1177.se med Bank-ID. Vi kan då använda våra resurser till annat än vaccinationsbokningar.

Har Du inget Bank-ID kan Du nå oss på telefon 010-4358500, knappval 7. Var noga med att knappa in Ditt personnummer.
OBS - VACCINATION I CENTRUMKYRKAN!

Håll avstånd!  

Att hålla avstånd är den enskilt viktigaste åtgärden i alla sammanhang. Det är också den huvudregel som Folkhälsomyndigheten lyfter fram hela tiden. Håller du tillräckligt avstånd till människor som du inte bor tillsammans med, så blir du troligen inte smittad. Längre fram kommer tillräckligt många människor att vara vaccinerade för att smittspridningen verkligen ska minska.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons