PDF
Senast publicerad:

Vaccinering erbjuds elever födda 2005 och tidigare på Sundlergymnasiet

Sundlergymnasiet erbjuder i samarbete med vårdcentralen Nötkärnan Sävelången familjeläkare och BVC sina elever födda 2005 och tidigare möjlighet att vaccinera sig under skoltid i skolans lokaler.

Syftet är att nå en stor vaccinationsgrad som möjliggör upprätthållandet av närundervisning över läsåret.

Detta erbjudande gäller elever och personal vid Sundlergymnasiet, födda 2005 och tidigare som ännu inte påbörjat vaccination.

Det vaccin som kommer att användas är Modernas vaccin Spikevax, ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det för personer födda 2005 och tidigare. Rekommenderat intervall för detta vaccin är 4-7 veckor. Vi kommer att erbjuda vaccinet med 4 veckors intervall. Båda doserna ges med samma sorts vaccin.

  • Dos 1 kommer att ges tisdag den 31/8 samt torsdag den 2/9.
  • Dos 2 kommer att ges tisdagen den 28/9 samt torsdagen den 30/9.

Det är vårdcentralen Nötkärnan Sävelången familjeläkare och BVC som genomför vaccinationerna, registrerar i journal och i det svenska vaccinationsregistret. Samtliga vaccinatörer är legitimerade sjuksköterskor och de har under året genomfört ett stort antal vaccinationer med covid-19-vaccin.

Elever som är under 18 år måste ta med sig en signerad samtyckesblankett, hälsodeklaration och giltig legitimation (pass, ID-kort etc). Vårdnadshavare som önskar medfölja kan legitimera ungdomen om eleven saknar sådan handling.

Samtyckesblankett 1177.selänk till annan webbplats

Glömt samtyckesblanketten?

Vaccinationspersonalen kommer då att göra en mognadsbedömning för att bedöma om ungdomen är mogen att fatta eget beslut kring vaccinationen. Detta sker genom att ungdomen får svara på ett antal frågor. Detta journalförs.

Kostar det något?

Nej, att vaccinera sig mot covid-19 är gratis.

Hur går det till?

Eleverna vaccineras klassvis enligt instruktion från skolans personal. Skolans personal kontrollerar att eleven har med sig samtyckesblankett, ID och hälsodeklaration. Vaccinationen sker i samverkan med skolsköterska och vaccinatörer i anvisad lokal. Efter genomförd vaccination kommer eleven att sitta kvar i 15 minuter i angränsande lokal, under uppsikt av personal för att därefter återgå till lektion.

Frånvaro?

Är eleven frånvarande från skolan den aktuella tiden för vaccination hänvisas eleven att boka tid på Nötkärnan Sävelången familjeläkare och BVC, tidbok finns på hemsidan www.savelangenfamiljelakare.selänk till annan webbplats eller på annan vaccinationsmottagning via www.1177.se.

Avstår?

Elever som väljer att avstå eller redan är vaccinerade fortsätter studierna i klassrummet.

Redan påbörjat vaccinering?

Elever som redan påbörjat vaccinering med Modernas vaccin på annan vaccinationsmottagning kan få dos 2 här om det gått minst 4 veckor sedan dos 1 gavs. Elever som redan påbörjat vaccinering med annat vaccin än Modernas kan inte ges dos 2 på gymnasieskolan.

Om vaccinatören

Nötkärnan Sävelången familjeläkare och BVC är en vårdcentral i Alingsås, som verkar inom vårdval Västra Götaland sedan 2009. Mer information finns på www.savelangenfamiljelakare.selänk till annan webbplats


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons