PDF
Senast publicerad:

Information om covid-19 inom skolan

Vi är i en pandemi. Den pågår fortfarande och nu ökar antalet smittade återigen. Framför allt är det hos yngre som smittan nu ökar; i våra skolor. Precis som tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vill med detta utskick påminna och informera om vilka förhållningsregler som råder och hur vi tillsammans kan minska risken för både smitta och smittspridning.

Vi vill också göra er uppmärksamma på att skolorna ibland kan agera olika. Det kommer sig av att varje skola och verksamhet har olika förutsättningar vad gäller lokaler, antal elever, klass- och gruppstorlekar. Nedan finns dock generella påminnelser som gäller alla skolor i kommunen:

Exempel på förebyggande åtgärder i skolan

  • Stanna hemma om du har sjukdomssymtom. Gäller både elever och personal.
  • Extra städning i skolans lokaler och material. Daglig städning av ex klassrum, dörrhandtag samt extra avtorkning av ex surfplattor, leksaker osv.
  • Ökad ventilation och vädring.
  • Rutiner för kontinuerlig handtvätt och ökad tillgång till handdesinfektionsmedel.
  • Undvik trängsel och att blanda grupper av barn från olika klasser.
  • Förlägg delar av undervisningen utomhus och planera för hämtningar och lämningar inom fritids utomhus, alternativt via inslussningssystem för att undvika trängsel.
  • Genomför digitala möten såväl inom personalgrupp som med ex vårdnadshavare.

Barn med symptom

Uppvisar era barn symptom såsom: feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, snuva, försämrat lukt- och smaksinne samt magbesvär med diarréer ska ni boka tid på vårdcentralen för att göra ett covid-test. I väntan på provsvar ska barnet stanna hemma.

Vid negativt provsvar - Återgång kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter.

Vid positivt provsvar - Meddela skolan att ni fått positivt provsvar. Barnet behöver stanna hemma i minst 7 dygn efter symtomdebut inklusive 2 dygn med feberfrihet och tydlig allmän förbättring. Efter denna tid bedöms barnet inte längre kunna smitta med covid.

Frågor och svar:

Går det lika bra att genomföra egentest istället för att boka tid för provtagning, hos Vårdcentralen?
Nej, skolan får bara gå vidare med smittspårning när ett (eller flera) barn är testade positiva genom ett godkänt PCR-test taget i vården. Självtest med antigentest har inte tillräckligt god tillförlitlighet. Har ni använt egentest och fått positivt provsvar, måste detta verifieras via test taget i vården.

Hur vet jag om mitt barn är med i smittspårning?
Om ditt barn haft nära kontakt med någon som insjuknat och därmed ingår i smittspårning kommer skolan att skicka hem ett informationsblad där det tydligt står att barnet ingår i smittspårning. Skolan skickar också hem ett gurgelprov med instruktioner om hur ni som vårdnadshavare genomför detta på ert barn och hur/var ni ska lämna testet.

Vad menas med nära kontakt?
Som en tumregel måste ditt barn ha haft nära kontakt inom 2 meter, sammanlagt mer är 15 min inom ett dygn. Risken att drabbas av smitta är betydligt större vid kontakter inomhus och vid nära kontakter längre än 15 minuter

Får mitt barn komma till skolan om det ingår i smittspårning?
Ja, barn som utsatts för smitta som nära kontakt, till exempel i skolan, får vistas i skolan så länge de är helt symtomfria, men ska provtas med hjälp av det provtagningskit för ”gurgelprov” som ni fått med hem från skolan. Får ni besked från vården att gurgeltestet visar positivt för covid-19 måste även det meddelas skolan, så att ny smittspårning kan påbörjas.

Vi hoppas och tror att vi tillsammans med er vårdnadshavare kan minska risken för smittspridning av covid-19 genom att hålla tät kontakt och följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer!

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons