Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:
Diplom till den kommande vinnaren av kulturpris och föreningsledarpris.

Från 3 juni 2022 är rekommendation om munskydd i kommunens vård och omsorg borttagen

Från den 3 juni tas rekommendation om användning av source control vid allt patient-/omsorgstagarnära arbete bort. Med source control, för vilket svenskt uttryck saknas, avses en mekanisk barriär med munskydd som minskar risken att bärare sprider luftvägssekret till omgivningen.

Således finns det nya anpassningar när det gäller generella åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 inom vård och omsorg. I dessa anges att rekommendation om munskydd vid patient-/omsorgsnära arbete är borttagen.

Det är bra att känna till för alla som har vård inom ramen för kommunens ansvarsområden.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons