Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2021-01-07

Undervisning på Gullhögskolan (högstadiet) bedrivs på distans från 11 januari till 24 januari

Utifrån dagens (7 januari) rekommendationer från nationella och regionala myndigheter har Vårgårda kommun i eftermiddag beslutat att undervisningen på högstadiet (Gullhögskolan) från och med måndag 11 januari kommer att bedrivas på distans. Samma beslut har tagits av övriga kommuner i Boråsregionen

Detta gäller till och med den 24 januari. Detaljerna för vad som praktiskt gäller för respektive klass kommer att kommuniceras till berörda elever och vårdnadshavare via SchoolSoft.

Skolan kommer att så fort det bedöms lämpligt återgå till daglig undervisning i skolans lokaler för delar av eleverna eller samtliga elever beroende på hur smittspridningen utvecklar sig och de råd som skolorna får av Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Skolan fattar beslut om undervisningens form en vecka i taget.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons