PDF
Senast publicerad:

Så sparar kommunen el

En arbetsgrupp bedömer insatser och rekommendationer

Vecka 42 upprättades en arbetsgrupp i Vårgårda som jobbar med kommunkoncernens (kommunen och Vårgårda Bostäder AB) energibesparande åtgärder. Fokus ligger på att se över vilka möjligheter vi har att anpassa vår elanvändning med tanke på världsläget och den kommande vintern. Vårgårda kommun ska vara ett föredöme när det gäller att spara energi under den vinter som ligger framför oss. En del större frågor som exempelvis att sänka inomhustemperaturen i vissa verksamhetslokaler eller reglera utomhusbelysning kräver mer arbete, men redan nu finns det saker som vi alla kan bidra med på våra arbetsplatser.

Förslag på energibesparande åtgärder internt:

 • Temperaturen i kommunhuset hålls till 21 grader (Arbetsmiljöverket AFS)
 • Ventilationen stängs av under helgen i kommunhuset
 • Inga adventsljusstakar i kontoren kommunhuset

Förslag på energibesparande åtgärder Externt:

 • Begränsa bastubad i simhallen
 • Ventilation stängs under helger i biblioteket
 • Begränsad julbelysning både i omfattning och tid. Julbelysning tänds första advent och släcks Tjugondag Knut. Belysningen blir i omfattning inte lika stor.
På arbetsplatsen:
 • Släck belysningen på ditt rum när du inte är på plats en längre stund eller går för dagen. Vi måste också gemensamt ta ansvar för att släcka varje eftermiddag i korridorer, receptioner, klassrum eller andra typer av lokaler som står tomma nattetid.
 • Stäng av dator och bildskärmar när du går hem istället för att ha dem i standby-läge. Aktivera även energisparfunktioner där det är möjligt.
 • Släck belysningen och stäng av projektorn och annan utrustning när du lämnar ett mötesrum, klassrum eller annan lokal.
 • Använd inte portabla el-element, fläktar på kontoret eller i andra rum. Dessa stör ut den centrala uppvärmningen och drar dessutom extra el.
 • Alla kan se över sina lokaler med belysning och annat så att ingenting står och drar ström i onödan. Tänk på att ha en dialog med er fastighetsskötare innan ni byter lampor och liknande.
 • Inför första advent är det bra om alla ser över sina adventsljusstakar och annan julbelysning. Det är beslutat att inga gamla ljusstakar med annat än ledlampor ska användas. Uppmaningen är också att vi ska ha julbelysning i våra verksamhetslokaler men att man efter eget huvud gärna får reducera antalet ljusstakar. När det gäller kommunhuset kommer det inte att finnas några adventsljusstakar i kontoren, däremot i entrén.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons