PDF
Senast publicerad:
Senaste nytt om läget:
 • Flagga, Ukraina, tvådelad blå över och gul under

  Sänkt beredskap för mottagande av flyktingar

  Migrationsverket har i nuläget fler evakueringsplatser i Sveriges kommuner än vad de behöver. Därför har meddelats Vårgårda att inte längre ha beredskap för att ta emot flyktingar på transit/evakueringsplatser. Om behovet uppkommer igen så kommer Migrationsverket återkomma kring detta. Läs mer
 • Flagga, Ukraina, tvådelad blå över och gul under

  Kommunen förbereder boende för flyktingar

  Sedan vecka 9 har Sveriges kommuner i uppdrag att förbereda mottagning av flyktingar från Ukraina. Än så länge har inte behovet ställts till Vårgårda kommun, men det är bara en tidsfråga innan det blir aktuellt att det kommer utsatta människor från Ukraina till oss i Vårgårda. Läs mer
 • Vårgårda kommun bevakar läget i Ukraina

  Från och med måndag 28 februari har Vårgårda kommun upprättat en samordningsgrupp med uppgift att följa utvecklingen av kriget i Ukraina och hur det kan påverka Vårgårda. Till en början är uppdraget att hålla en aktuell lägesbild för att därigenom vara redo för olika förlopp som påverkar kommunen. Läs mer

Samlad information – Rysslands invasion av Ukraina

Kriget i Ukraina är något som påverkar oss alla, och många vill hjälpa till, här har vi samlat svar på några av de frågor som vi får. Sist finns de senaste nyheterna om vad som händer i Vårgårda med anledning av händelsen.

Vad är kommunens ansvar och vad är Migrationsverkets ansvar när det gäller flyktingar?

Flyktingströmmen från Ukraina är mycket stor och det svenska flyktingmottagandet är på agendan. Kommunen ser just nu över vilka lokaler som skulle kunna vara lämpliga och som finns att tillgå om flyktingar behöver tas om hand i Vårgårda. Samtidigt samverkar kommunen med flera andra aktörer, såsom länsstyrelsen, Migrationsverket, MSB, civilsamhället och andra viktiga aktörer och följer händelseutvecklingen.

Kommunernas ansvar är framförallt att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Har personen sökt enligt massflyktsdirektivet hos migrationsverket så har man möjlighet att söka ersättning enligt LMA hos socialtjänsten under handläggningstiden hos migrationsverket.

Det som behövs styrkas vid ansökan är:

 • Identiteten på personen – id/pass eller övrigt underlag som visar personens identitet
 • Om och när personen har ansökt om uppehållstillstånd hos Migrationsverket medtag papper för att styrka att ansökan är inlämnad.

Vi tar emot sökande under följande tider på kungsgatan 38 (Kompetenscenter):

 • Måndag 13-17
 • Tisdag- Torsdag 13-1530
 • Fredag 13-14

Här kan du läsa mer om de olika myndigheternas ansvarsområden:

Information om myndigheters ansvar Länk till annan webbplats.

Vilken information kan jag lita på?

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten. På Krismyndigheten finns samlad information om omvärldsläget och det som händer just nu i Ukraina. Där finns även information som riktar sig direkt till barn och unga.

Information om källkritik Länk till annan webbplats.

Hur kan människor från Ukraina vistas i Sverige?

De personer som just nu flyr från Ukraina har flera olika möjligheter att vistas i Sverige. Dels har de möjlighet att vistas i Sverige under 90 dagar utan någon särskild åtgärd. Individerna ansvarar då själva för att ordna husrum och försörjning. De har också möjlighet att söka asyl eller uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet. Migrationsverket kan då erbjuda boende och ekonomisk ersättning.

Kan flyktingar från Ukraina söka uppehållstillstånd på grund av asylskäl?

Personer som kommer från Ukraina har möjlighet att söka asyl i Sverige på grund av skyddsskäl. Detta görs hos Migrationsverket som då ansvarar för att ordna boende samt att personerna då har möjlighet att söka ekonomisk ersättning hos dem.

Vad innebär massflyktsdirektivet?

EU har fattat beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. Detta innebär att personer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även för dessa personer så ansvarar Migrationsverket för att erbjuda en boendeplats samt ekonomiskt stöd.

Har barn från Ukraina rätt till utbildning?

Både de barn som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet har rätt till skolgång i den kommun där de vistas. Skolan har sedan tidigare en god vana vid att ta emot nyanlända barn i skolan.

Barn som vistas viseringsfritt i Sverige under de första 90 dagarna (som ej sökt uppehållstillstånd eller asyl) har inte rätt till skolgång.

Jag känner mig orolig, vem kan jag prata med?

Många, både barn och vuxna, känner sig oroliga med anledning av krisen i Ukraina. Du som är elev kan vända dig till de vuxna på skolan om du behöver någon att prata med. På denna sida finns tips för både barn och föräldrar kring hur man kan prata om kriser och vart man kan vända sig.

Läs mer om hjälp om du mår dåligt Länk till annan webbplats.

Råd vid oro - barn Pdf, 402.6 kB.

Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina Pdf, 82.8 kB.

Teaching recovery techniques (TRT) - TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Pdf, 148 kB.

Jag vill hjälpa till och skänka saker, hur gör jag?

Många vill hjälpa till och skänka saker. Hjälporganisationer på plats vid gränsen till Ukraina vittnar om att mycket saker kommit, ibland för mycket och fel saker. Ett bra alternativ är att skänka till lokala hjälporganisationer som finns och som har en vana av att organisera detta.

Kommunen har ingen möjlighet att ta emot och distribuera saker.

Jag vill erbjuda husrum åt ukrainska flyktingar

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning! Det är bra om du tänker igenom hur länge du kan erbjuda husrum. Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation. Kommunen har inte heller något samordningsfunktion och kommer inte kunna hänvisa människor till dig, Migrationsverket är den myndighet som ska tillse att flyktingar får boende.

Vart finns skyddsrummen i Vårgårda?

Det är i nuläget inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum - det sker först när regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Men du som vill veta var ditt närmsta skyddsrum finns eller hur det används kan göra det här:

Om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons