• Vårgårda visar högst resultat jämfört med hela Sverige i det allmänna omdömet. 4,75

    Vårgårda får Sveriges bästa allmänna omdöme av företagsklimat 2023


    Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svenskt Näringsliv mäter drygt 32 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet från enkäten ger en bild av hur det lokala företagsklimatet uppfattas av företagen.
    Läs mer

Fler nyheter