PDF
Senast publicerad: 2019-04-30

Brottsförebyggande arbete

cykel

Det går att förebygga brott, men det är ett arbete som varken polis eller kommun klarar av själva. Arbete måste ske i samarbeten med civilsamhället, både invånare och företag.

Vårgårda kommun bedriver brotts- och trygghetsskapande arbete på flera plan, allt från individen till kommunövergripande arbete. Arbetet sker i olika forum tillsammans med andra aktörer:

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons