PDF
Senast publicerad: 2017-01-03

Sammanställning av trygghetsenkät 2016

Symbol Grannsamverkan

November 2016 genomfördes en trygghets enkät via kommunens hemsida. Sammanlagt besvarades enkäten av 280 personer. 86% av de svarande uppgav att de känner sig trygga i Vårgårda kommun. Tyvärr är den 58% som uppger att det finns platser där de känner sig otrygga. Syftet med enkäten var att få in synpunkter, idéer och tankar från dem som bor i kommunen.

Det som gör invånarna otrygga är bland annat: dålig eller bristfällig belysning, oro kring buskörninga av bilar och A-traktorer med mera.

Det som skulle göra invånarna tryggare var bland annat fler synliga poliser, sänkning av hastigheten, föräldranattvandring, grannsamverkan, fler cykelvägar med mera.

Resultatet av enkäten kommer att användas i arbetet att göra Vårgårda kommun en ännu tryggare plats att bo på. Tanken är att denna enkät ska vara återkommande, så en ny chans att svara på enkäten kommer i höst. 


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons