PDF
Senast publicerad:

Effektiv samordning för trygghet

cykel

Kommunen har påbörjat ett trygghetsskapande arbete tillsammans med polis och det kommunala bostadsbolaget som kallas Effektiv samordning för trygghet (EST). I korthet går EST ut på att skapa lokala, aktuella lägesbilder för brott och otrygghet i kommunen och hitta både snabba och långsiktiga lösningar på det problem som uppmärksammas. Problemen kan vara allt från klotter och skadegörelse till våldsbejakande extremism och narkotika.

Arbetet bedrivs med hjälp av företrädare från bland annat socialtjänst, skola, fritidsgård, gata/park, räddningstjänst, polis, fastighetsenhet, bevakningsbolag, folkhälsosstrateg, säkerhetssamordnare, uthyrare/samordnare m fl. På sikt är tanken att denna grupp ska utökas med fler företrädare från olika verksamheter och organisationer. Aktuell problembild analyseras för att hitta rätt aktör/er som gör evidensbaserade eller beprövade åtgärder för att hantera problematiken.

Arbetar baseras på en modell som kallas effektiv samordning för trygghet (EST) som visat sig framgångsrik i flera andra kommuner. Arbetet är i en uppstartsfas men kommer sannolikt på sikt att ge även Vårgårda kommun positiva, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons