Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kamerabevakning

 

Vad innebär det?

Med kamerabevakning vill vi skapa ett tryggare och säkrare Vårgårda och därför kan det förekomma kamerabevakning vid Vårgårda kommuns fastigheter och allmänna ytor.

Med kamerabevakning vill vi:

  • Öka tryggheten och säkerheten
  • Minska skadegörelsen
  • Förebygga och avslöja brott

Hur vi genomför kamerabevakning styrs genom Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen innebär att färre behöver söka tillstånd för kamerabevakning. Detta gäller inte kommuner eller myndigheter som utför uppgifter av allmänt intresse och utför kamerabevakning på ett område där allmänheten har tillträde. Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd men måste följa reglerna i Dataskyddsförordningen.

Vad säger lagen

Kamerabevakning är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e Dataskyddsförordningen). Det innebär att kameraövervakningen faller under det som kallas rättslig grund. Personuppgiftsansvarig varierar eftersom det beror på vilken nämnd inom Vårgårda kommun som ansvarar för kamerabevakningen på respektive plats där en kamera finns placerad.

Följande platser inom Vårgårda kommun har kameror utplacerade:

  • Kommunhuset - Kommunstyrelsen ansvarig nämnd

Behandling av personuppgifter

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där Vårgårda kommuns kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Det spelas inte in något ljud. Obehöriga har inte tillgång till övervakningsmonitorerna och kamerabevakningsmaterialet raderas högst efter sju (7) dagar.

Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Kamerabevakningsmaterialet kan även komma att lämnas ut om behörig myndighet begär detta. Exempelvis Polismyndigheten.

Information om hur Vårgårda kommun behandlar personuppgifter

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons