PDF
Senast publicerad:

Vårgårdamodellen

Vårgårdamodellen

Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har beslutat att år 2025 ska inga ungdomar under 18 år ska dricka alkohol, använda tobaksprodukter eller använda narkotika.

Vad är Vårgårdamodellen?

Vårgårda har genomfört flera insatser och projekt de gångna åren med målet att minska och förhindra att barn använder av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) bland barn och unga. Projekten och insatserna har haft varierade resultat. Gemensamma nämnare för samtliga insatser och projekt har varit svårigheten att långsiktigt bibehålla insatser samt att en röd tråd har saknats.

Lions Club i Vårgårda har, i samband med sitt 50 års-jubileum, tagit initiativ till ett långsiktigt ANDT-förebyggande arbete. Där är den röda tråden en av grundförutsättningarna. Lions Club har budgeterat 500 000 kr för projektets långsiktiga genomförande och Vårgårda kommun kommer att utöka detta belopp med samma summa.

Avsikten är att projektet ska utgå från ”Öckerömetoden” för att sedan kompletteras med andra relevanta insatser riktade till föräldrar /vårdnadshavare med barn i lägre åldrar.

Projektet ska pågå till 2025 och målgruppen är föräldrar/vårdnadshavare med barn (under 18 år) samt vuxna som på något sätt i sitt yrke eller annan verksamhet kommer i kontakt med barn och/eller föräldrar/vårdnadshavare.

Det övergripande målet för projektet är att barn och ungdomar i Vårgårda kommun ska ha en så god uppväxt som möjligt.

Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har satt upp följande mål för projektet. Målen ska vara uppfyllda innan projekttidens slut:

  • Ingen under 18 år dricker alkohol
  • Ingen under 18 år använder tobak
  • Ingen under 18 år använder narkotika
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons