Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2014-10-16

Kommunfullmäktige den 1 oktober

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2012-10-01 kl. 18.30.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5

5. Avtal om arrende (Tillfällig upplåtelse av mark- modulbyggnader för bostadsändamål)

Ärende 6

6. Vindbruksplan

Ärende 7

7. Svar - Medborgarförslag om att pensionärer bör få möjligheten att äta lunch på Asklanda skola till samma förmånliga pris som gäller på Kullingshemmet.

Ärende 8-9

8. Överlämnande av skolhälsovårdsjournaler 2014/2015
9. Proprieborgen för Vårgårda bostäder AB 2014

Ärende 10 del 1

10 del 1. Utbyggnad E20 - medfinansiering

Ärende 10 del 2

10 del 2. Utbyggnad E20 - medfinansiering

Ärende 11

11. Business Region Borås - Nytt avtal 2015-2019

Ärende 12, 13 och 15

12. Medborgarförslag: Fler grupper/öppettider för barn och föräldralediga
13. Medborgarförslag: Bygg ny utgång mot baksidan på Sundlergymnasiet
15. Meddelanden

Ärende 14

14. Avtackningar

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons