Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 9 december 2015

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-12-09.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5

Ärende 5 -  Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 6-8

Ärende 6 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB 2016
Ärende 7 - Renhållningstaxa 2016
Ärende 8 - VA-taxa 2016 samt tillägg till VA- taxan för anslutning utanför verksamhetsområdet


Ärende 9-11

Ärende 9 - Rödeneplatån - tillstyrkan av vindkraftsverksamhet i Vårgårda kommun
Ärende 10- Rekommendation avseende finansiering av regional vuxenutbildning
Ärende 11 - Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - revidering av förbundsordning


Ärende 12-14

Ärende 12 - Resepolicy för Vårgårda kommun
Ärende 13 - Revidering av överenskommelse om gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner
Ärende 14 - Avslutade personalakter avhändes till Herrljunga kommun

Ärende 15-16

Ärende 15 - Styrdokument krisberedskap
Ärende 16 - Uppsägning av BREC-avtal

Ärende 17

Ärende 17 - Avgifter för tillsyn och handläggning av serveringstillstånd, tillsyn av servering av folköl och detaljhandel med folköl samt tillsyn av detaljhandel med tobak

Ärende 18-19

Ärende 18 - Avsägelse av politiskt uppdrag i Valberedningen
Ärende 19 - Avsägelse från uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige - Socialdemokraterna

Ärende 20-21

Ärende 20 - Motion - gör ett sökbart medarbetarregister på kommunens hemsida
Ärende 21 - Interpellation - Ett tillgängligt fullmäktige för alla

Ärende 22 del 1

Ärende 22 - Interpellation - integration

Ärende 22 del 2

Ärende 22 del 2 - Interpellation - integration

Ärende 23-24

Ärende 23 - Interpellation allaktivitetshus i Vårgårda - Miljöpartiet
Ärende 24 - Meddelanden

Ärende 25

Ärende 25 - Miljöpris 2015

Ärende 26

Ärende 26 - Gratifikationer

Ärende 27

Ärende 27 - Pensionsavgångar 2015

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons