Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 12 oktober 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-10-12.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/kungörelse
4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

5. Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendelvalda
6. Renhållningsföreskrifter 2016

Ärende 7

7. Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns Översiktplan, mandatperioden 2014-2018 - antagande

Ärende 8

8. Nya avgifter inom äldreomsorgen

Ärende 9-10

9. Beredningsdirektiv Vårgårda kommun
10. Svar på medborgarförslag - öka integration av/för invandrare boende på Klockarebolet

Ärende 11-13

11. Svar på medborgarförslag - Öppna Floragatan för trafik i båda riktningar
12. Medborgarförslag - Bra trafikförbindelse mellan tätort och Asklanda skola så att det ska vara möjligt att välja skola (Asklanda skola)
13. Medborgarförslag - Bygg en väg mellan Ekhagen och Häggrungavägen

Ärende 14-19

Ärende 14 - Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östadkulle och Lenavallen
Ärende 15 - Medborgarförslag - Cykelväg Algutstorp kyrka - Stenatorp
Ärende 16 - Medborgarförslag - Cykelväg från Algutstorps kyrka till Stenatorp
Ärende 17 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
Ärende 18 - Inrapportering av partistöd
Ärende 19 - Sammanträdestider 2017-2018

Ärende 20

20. Meddelanden kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons