PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 7 december 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-12-07.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2017-2019

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Yttrande angående Vårgårda Bostäder AB:s försäljning av fastigheten Smörtinan 6

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Yttrande angående Vårgårda bostäder AB:s försäljning av fastigheten Smörtinan 6

Ärende 7-8

Ärende 7 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB 2017
Ärende 8 - VA-taxa 2017

Ärende 9-10

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten till samtal med politikerna före kommunfullmäktige
Ärende 10 - Beredning av medborgarförslag: Övergångsställe på Kullingsleden och flytt av låda för hundavföring vid Djupedalsgatan

Ärende 11-12 del 1

Ärende 11 - Svar på motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 12 - Svar på motion - Demokratin måste hela tiden återvinnas

Ärende 11-12 del 2

Ärende 11 - Svar på motion - Införande av Allmänhetens frågestund
Ärende 12 - Svar på motion - Demokratin måste hela tiden återvinnas

Ärende 13 del 1

Ärende 13 del 1 - Svar på motion om social investeringsfond

Ärende 13 del 2

Ärende 13 del 2 - Svar på motion om social investeringsfond

Ärende 14-15

Ärende 14 - Val - ledamöter i Styrelsen för stiftelsen Ljungås mandatperiod 20170101-20191231
Ärende 15 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 16-17 del 1

Ärende 16-17 del 1 - Gratifikationer och pensionsavgångar 2016

Ärende 16-17 del 2

Ärende 16-17 del 2 - Gratifikationer och pensionsavgångar 2016

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons