PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 14 februari 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-02-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 3

Ärende 5 del 3 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 4

Ärende 5 del 4 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 5 del 5

Ärende 5 del 5 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2019-2021

Ärende 6

Ärende 6 - Investering i ny skola i tätorten - förslag till beslut

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Ombyggnad av kommunhuset

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Ombyggnad av kommunhuset

Ärende 8-10

Ärende 8 - Revidering av attestreglemente
Ärende 9 - Godkännande av Boråsregionens budget och verksamhetsplan 2018
Ärende 10 - Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

Ärende 11-13

Ärende 11 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020
Ärende 12 - Avsägelse från politiska uppdrag Centerpartiet
Ärende 13 - Meddelanden kommunfullmäktige

Information om ny skola del 1


Information om ny skola del 2


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons