PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 april 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-04-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 2-5

Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse kommunfullmäktige
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Avsägelse från politiska uppdrag Centerpartiet

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017

Ärende 8-9

Ärende 8 - Revisionsberättelse för år 2017
Ärende 9 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2017

Ärende 10-11

Ärende 10 - Hantering av över- respektive underskott i bokslutet
Ärende 11 - Ombudgeteringar för år 2018

Ärende 12-15

Ärende 12 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 13 - Revidering av förbundsordning Sjuhärads kommunalförbund
Ärende 14 - Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Vårgårda kommun
Ärenden 15 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag

Ärende 16 del 1

Ärende 16 del 1 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 16 del 2

Ärende 16 del 2 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 17-19

Ärende 17 - Motion från miljöpartiet de gröna - Utred möjligheten att skapa en "tage sida" på kommunens intranät
Ärende 18 - Avsägelse från styrelsen för Stiftelsen Ljungås 1800-talshemman
Ärende 19 - Medborgarförslag - Angående uppsnyggning vid delar av Kyllingsån

Information om årsredovisning 2017 del 1

Information om årsredovisning 2017 del 1

Information om årsredovisning 2017 del 2

Information om årsredovisning 2017 del 2

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons