PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 13 juni 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-06-13.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop Kommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktigenfullmäktige

Ärende 6 del 1

Ärende 6 del 1 - Måluppföljning per den 30 april 2018

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Måluppföljning per den 30 april 2018

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Förstärkt månadsuppföljning per sista april 2018

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Förstärkt månadsuppföljning per sista april 2018
ärer

Ärende 8 del 1

Ärende 8 del 1 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 2

Ärende 8 del 2 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 3

Ärende 8 del 3 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 4

Ärende 8 del 4 - Budget 2019-2021

Ärende 8 del 5

Ärende 8 del 5 - Budget 2019-2021

Ärende 9

Ärende 9 -Om- och tillbyggnad av Backgårdsgatan 3-11, etapp 2 - Vårgårda Bostäder AB

Ärende 10

Ärende 10 - Svar på motion från Miljöpartiet Vårgårda om fixartjänst

Ärende 11-13

Ärende 11 - Svar på medborgarförslag - komplettera lekplatsen på Aspvägen i Östadkulle
Ärende 12- Svar på medborgarförslag om att kommuninvånarna bör få tillgång till en begravningsplats för djur
Ärende 13 - Svar på medborgarförslag Miljöbränsle Slamtömning

Ärende 14-15

Ärende 14 - Årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås 2017
Ärende 15 - Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 för Alingsås Vårgårda

Ärende 17

Ärende 17 - Svar på motion angående polisen i Vårgårda

Utdelning av utvecklingspris Vårgårda kommun

Utdelning av utvecklingspris Vårgårda kommun

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons