PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 17 oktober 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-10-17.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1 - Upprop kommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5

Ärende 5 - Tillkännagivande av valda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022.

Ärende 6

Ärende 6 - Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022

Ärende 7-8

Ärende 7 - Val av ledamöter och ersättare i valberedningen för mandatperioden 2018-2022
Ärende 8 - Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen för 2018-2022

Ärende 9-10

Ärende 9 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Ärende 10 - Val av revisorer för 2018-2022

Ärende 11-12

Ärende 11 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
Ärende 12 - Information till nyvalda kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons