Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 5 december 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-12-05.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-6

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden
Ärende 6 - Renhållningstaxa 2019

Ärende 7-10

Ärende 7 - Regler för driftsbidrag till enskilda vägar
Ärende 8 - Detaljplan för Hjultorps kulle - antagande
Ärende 9 - Svar på motion från miljöpartiet de gröna - Utred möjligheten att skapa en "tage-sida" på kommunens intranät
Ärende 10 - Proprieborgen för Vårgårda Bostäder AB

Ärende 11-13

Ärende 11 - Förvärv av Fastigheten Vårgårda Hoberg 6:16
Ärende 12 - Medborgarförslag inköp av olika sorters reflexer med kommunens logotyp tryckt på + "vi vill att du syns"
Ärende 13 - Medborgarförslag - Varför ska jag betala medan jag arbetar

Ärende 14-20

Ärende 14 - Val av kommunstyrelse och dess utskott mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 15 - Val till Myndighetsnämnd Lärande och omsorg mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 16 - Val till Myndighetsnämnd Bygg och Miljö mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 17 - Val av valnämnd mandatperioden 1 januari till 31 december 2022
Ärende 18 - Val till Vårgårda Bostäder AB mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 19 - Val till gode män vid lantmäteriförrättningar mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 20 - Val till Sjuhärads kommunalförbund mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022

Ärende 21-27

Ärende 21 - Val till föreningen Vårgårda Föreningsarkiv mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 22 - Val till Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 23 - Val till gemensamma nämnder mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 24 - Val av medlemmar till direktionen för Tolkningsförmedling Väst
Ärende 25 - Val av ersättare Samordningsförbund Finsam
Ärende 26 - Val av ombud till Kommuninvests stämmor mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022
Ärende 27 - Turordning vid inkallelse av ersättare i kommunstyrelse och nämnder mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022

Utdelning av priser och gratifikationer 2018

Ärende 28 - Utdelning av Kulturpris 2018
Ärende 29 - Utdelning av Föreningsledarpris 2018
Ärende 30 - Uppvaktning av medarbetare som arbetat i 25 år
Ärende 31 - Uppvaktning av personal som gått i pension under 2018
Ärende 32 - Avtackning av kommunfullmäktiges ledamöter som slutat

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons