PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 april 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-04-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Revisionsberättelse för år 2018
Ärende 7 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2018

Ärende 8-9

Ärende 8 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2018
Ärende 9 - Ombudgeteringar för år 2019

Ärende 10-12

Ärende 10 - Hantering av över- och underskott i driftsbudget 2018
Ärende 11 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018 Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 12 - Taxa för brandsynskontroll och tillsyn - Alivar 2019

Ärende 13

Ärende 13 - Ansökan om kommunal borgen Pyttelitens Ridklubb

Ärende 14-23

Ärende 14 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från Svältorna Fiber och Lagmansholm-Hol Fiber
Ärende 15 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från Lagmansholm-Hols Fiber ekonomiska förening
Ärende 16 - Ansökan om förlängd kommunal borgen från LNS fiber förening
Ärende 17 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2019
Ärende 18 - Medborgarförslag angående Marknadsgatan
Ärende 19 - Medborgarförslag angående Kullingsleden
Ärende 20 - Medborgarförslag angående f. d. Kesbergskolans markområde
Ärende 21 - Medborgarförslag bygg en särskild gång- och cykelväg utefter Stockholmsvägen på sträckan från Kyrkan till Herrljungavägen
Ärende 22 - Motion om införande av visselblåsarfunktion i Vårgårda kommunkoncern
Ärende 23 - Val av överförmyndare för tiden 2019-05-01 till 2022-12-31

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons