PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 8 maj 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-05-08.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-7

Ärende 6 - Taxa för ansökan och tillsyn av tobakstillstånd
Ärende 7 - Tilläggsanslag för investeringsbudget för Hjultorps kulle

Ärende 8-9

Ärende 8 - Program för strategisk lokalförsörjning
Ärende 9 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2018

Ärende 10-12

Ärende 10 - Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås 2018
Ärende 11 - Ramväxling SPU
Ärende 12 - Årsredovisning verksamhetsuppföljning 2018 AVRF

Ärende 13-14

Ärende 13 - Medborgarförslag om utdelning av fettrattar
Ärende 14 Medborgarförslag öka handeln på Kungsgatan

Informationsärende

Information om E20

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons