Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 september 2019

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2019-09-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-10

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag bygg en särskild gång- och cykelväg utefter Stockholmsvägen
Ärende 7 - Svar på Medborgarförslag angående Marknadsgatan
Ärende 8 - Framtida drift av Tångahallen
Ärende 9 - Begäran om investeringsmedel för ishallen
Ärende 10 - Redovisning av partistöd 2018

Ärende 11-17

Ärende 11 - Arkivreglemente för Vårgårda kommun
Ärende 12 - Val av nämndemän till Sveriges Domstolar 2020-2023
Ärende 13 - Avsägelse från politiska uppdrag
Ärende 14 - Näringslivspolitiskt program 2020 för Vårgårda kommun
Ärende 15 - Medborgarförslag förbättringar på lekplatsen i Lövängen
Ärende 16 - Medborgarförslag busskort för elever med växelvis boende
Ärende 17 - Medborgarförslag förbättra tillgänglighetsarbetet i kommunen

Ärende - Information

Information framtidsbild äldreomsorgen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons