PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 19 februari 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-02-19.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-11

Ärende 6 - Upphäva beslut om ekonomisk redovisningsprincip
Ärende 7 - Taxa för brandskyddskontroll och tillsyn Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2020
Ärende 8 - Reviderad förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 9 - Höjning av lunchpris i Vårgårda kommuns restauranger på Kullingshemmet och dagcentralen Trevnaden
Ärende 10 - Begäran om investeringsmedel till byggnation inom äldreomsorgen
Ärende 11 - Val av ersättare - kommunens ombud till bolagsstämmor

Ärende 12-14

Ärende 12 - Svar på medborgarförslag Sluta flisa och grusa vägar, gång- och cykelbanor
Ärende 13 - Svar på medborgarförslag - Bygg rondell vid Djupedalsgatan/Adolf Ericssons Gata
Ärende 14 - Medborgarförslag - Måla övergångsställena i hela Vårgårda

Ärende 8 del 2

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons