Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 mars 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-03-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2021-2023

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2021-2023

Ärende 7-17

Ärende 7 - Ramväxling kapitalkostnader
Ärende 8 - Upplåningsram 2020
Ärende 9 - Svar på motion om införande av visselblåsarfunktion i Vårgårda kommunkoncern
Ärende 10 - GC-väg Östadkulle
Ärende 11 - Markköp kring Lena skola
Ärende 12 - Köp av ishall
Ärende 13 - Biblioteksplan 2020-2023
Ärende 14 - Begäran om uppdrag att skapa en krigsorganisation i kommunen
Ärende 15 - Regler för uppvaktning av ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, styrelse, nämnd samt revisorer
Ärende 16 - Godkännande av Boråsregionens budget och verksamhetsplan 2020
Ärende 17 - Medborgarförslag - Cykelväg mellan Prästgårdsvägen och Hägrungavägen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons