PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 11 mars 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-03-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6 del 1

Ärende 6 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2021-2023

Ärende 6 del 2

Ärende 6 del 2 - Allmänpolitisk debatt inför budgetarbete 2021-2023

Ärende 7-17

Ärende 7 - Ramväxling kapitalkostnader
Ärende 8 - Upplåningsram 2020
Ärende 9 - Svar på motion om införande av visselblåsarfunktion i Vårgårda kommunkoncern
Ärende 10 - GC-väg Östadkulle
Ärende 11 - Markköp kring Lena skola
Ärende 12 - Köp av ishall
Ärende 13 - Biblioteksplan 2020-2023
Ärende 14 - Begäran om uppdrag att skapa en krigsorganisation i kommunen
Ärende 15 - Regler för uppvaktning av ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, styrelse, nämnd samt revisorer
Ärende 16 - Godkännande av Boråsregionens budget och verksamhetsplan 2020
Ärende 17 - Medborgarförslag - Cykelväg mellan Prästgårdsvägen och Hägrungavägen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons