Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 15 april 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelselänk till annan webbplats samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-03-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-6

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning
Ärende 5 - Meddelanden
Ärende 6 - Svar på medborgarförslag, Delfinansiering av bron Gullhögen-Tånga

Ärende 8-10

Ärende 7 - Utgår
Ärende 8 - Revisionsberättelse för år 2019
Ärende 9 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2019
Ärende 10 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2019

Ärende 11-14

Ärende 11 - Avsteg från policy för ekonomistyrning - flytt av budgetbeslut från juni till november 2020
Ärende 12 - Ombudgeteringar 2020
Ärende 13 - Hantering av över- respektive underskott i bokslutet 2019
Ärende 14 - Taxa för tungmetaller i slam

Ärende 15

Ärende 15 - Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor AVRF 2020-2023

Ärende 16-19

Ärende 16 - Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
Ärende 17 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2020
Ärende 18 - Avsägelse av förtroendeuppdrag som styrelseledamot i Vårgårda Bostäder AB
Ärende 19 - Fyllnadsval till Vårgårda Bostäder AB

Information bokslut 2019

Information bokslut 2019

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons