PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 juni 2020

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse Länk till annan webbplats. samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2020-06-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop
Ärende 2 - Val av protokollsjusterare
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning
Ärende 5 - Meddelanden

Ärende 6-8

Ärende 6 - Svar på medborgarförslag förbättringar på lekplatsen i Lövängen
Ärende 7 - Svar på medborgarförslag Sluta flisa och grusa vägar, gång- och cykelbanor
Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Bygg rondell vid Djupedalsgatan/Adolf Ericssons Gata

Ärende 9

Ärende 9 - Förstärkt månadsuppföljning inklusive måluppföljning per sista april 2020

Ärende 10-12

Ärende 10 - Proprieborgen Vårgårda Bostäder AB 2020
Ärende 11 - Ny taxa idrottshallar
Ärende 12 - Taxa för PUA-hallen

Ärende 13-16

Ärende 13 - Revidering av VA-taxa, dagvattenavgift
Ärende 14 - Slutredovisning av avslutade investeringsobjekt över tre miljoner till kommunfullmäktige 2020
Ärende 15 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019, Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 16 - Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2019, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 17-27

Ärende 17 - Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2019
Ärende 18 - Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst TFV
Ärende 19 - Ny förbundsordning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Ärende 20 - Revidering av Kommunstyrelsens reglemente - distansmöten
Ärende 21 - Revidering av Reglemente för Myndighetsnämnden Lärande och Omsorg
Ärende 22 - Avsägelse från uppdraget som ersättare i myndighetsnämnd lärande och omsorg
Ärende 23 - Val av ersättare i myndighetsnämnd lärande och omsorg
Ärende 24 - Medborgarförslag - Anlägg ett utegym och/eller hinderbana i Tånga Gränd
Ärende 25 - Interpellation Upphandling tjänstekoncession - Tånga camping & Tånga bad
Ärende 26 - Medborgarförslag - Sätt belysning på broar och träd i Fridhemsområdet
Ärende 27 - Medborgarförslag - Gör iordning Åhmans bana i Tångaskogen

Info om corona - Lägesuppdatering till kommunfullmäktige Vårgårda kommun 10 juni 2020

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons