Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Dagverksamhet

Dagverksamhet Träffen

Foto: Joyce Huis

Du kan besöka en dagverksamhet om du har behov av att komma hemifrån regelbundet. Syftet med dagverksamhet är att ge sysselsättning och social gemenskap samtidigt som anhöriga får avlastning i hemmet.

I Vårgårda finns dagverksamheter som har olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är högläsning, boule, spel, musik, sång och utflykter. Det går även att äta på dagverksamheterna. Du och personalen kommer överens om hur ofta du vill besöka dagverksamheten. Vi försöker tillgodose ditt önskemål av dagverksamhet efter mån av plats.

Så ansöker du

Du som vill ansöka om dagverksamhet gör det via en biståndshandläggare genom att ringa Vårgårdas växel, telefon 0322-60 06 00. Ni går tillsammans igenom dina behov och önskemål. Du ansöker om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare. Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen.

Efter att samtliga uppgifter lämnats till ansökan om bistånd lämnas beslut inom högst tio arbetsdagar.

Beslut och överklagan

Biståndshandläggaren utreder dina behov och beslutar om du har rätt till dagverksamhet. Du får ett skriftligt beslut senast fyra veckor efter ansökan om dagverksamhet.  Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Vad kostar dagverksamhet?

Avgift för måltid är 42:00 kr/dag. Den avgift som du betalar beror dels på hur många timmar per månad som du har insats och dels på hur stor månadsinkomsten är. Dessutom har du rätt att behålla en viss del av din månadsinkomst innan avgift tas ut.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons