Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Anhörigstöd

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Ibland kan även du behöva stöd och tid för dig själv.

Anhörigstödet är till för dig som stödjer och hjälper en närstående - familjemedlem, släkting, granne eller en god vän - som på grund av sjukdom , funktionsnedsättning eller ålder inte klarar av vardagen på egen hand. Du behöver inte bo ihop med den du hjälper.

Jag som arbetar med anhörigstödet utgår från att stödet ska vara individuellt anpassat efter dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Exempel på anhörigstöd:

  • Enskilda samtal
  • Samtalsgrupper
  • Föreläsningar
  • Mötesplatser
  • Förmedling av kontakter
  • Anhörigcafé
  • Anhörigvårdarkort
  • Friskvård

Det råder tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt.

Växel: 0322-60 06 00

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons