PDF
Senast publicerad:

Avgifter för vård och omsorg

Kommunen tar ut avgifter för olika tjänster, bland annat hemtjänst, särskilt boende (vård- och omsorgsboende), korttidsvistelse, trygghetslarm, ledsagning och hemsjukvård. Avgift betalas alltid av varje person som erhåller stöd, inte per hushåll.

Så beräknas avgiften

Enligt socialtjänstlagen ska vård- och omsorgsavgiften vara inkomstprövad. Det innebär att avgiftens storlek räknas ut utifrån inkomster och utgifter (boendekostnad). Det är viktigt eftersom det annars skulle kunna innebära att någon som har låga inkomster måste tacka nej till vård och omsorg för att man inte har råd att betala avgiften.

För att kommunen ska kunna beräkna din vård- och omsorgsavgift måste vi veta hur mycket inkomster du har. Därför skickar kommunen ut en så kallad inkomstförfrågan. Den skickas ut till alla som har avgiftsbelagda insatser i början på varje år. Under resten av årets ska den fyllas i om förhållandena ändrats och av nya omsorgstagare.

Det finns ett tak för hur stor en vård- och omsorgsavgift får bli per månad. Det kallas högkostnadsskydd eller maxtaxa. Oavsett hur höga inkomster man har ska ingen behöva betala mer än maxtaxan. Maxtaxan ändras varje år. År 2023 är maxtaxan 2 359 kronor per månad.

Om du har låg inkomst kan du ha rätt till bostadstillägg. Detta ansöker du om hos pensionsmyndigheten om du är över 65 år och hos försäkringskassan om du är under 65 år.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgsavgifter 2023

Kostnader vid stöd i hemmet

Insats

Avgift


Hemtjänst

248 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Hemsjukvård

451 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Avlösare under 10 h/månad

Avgiftsfritt


Avlösare över 10 h/månad

248 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Trygghetslarm

225 kr/månad

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Ledsagare

248 kr/timme

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

 
Kostnader vid korttidsvistelse

Insats

Avgift


Korttidsvistelse/växelvård

77 kronor/dag

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Måltider

126 kronor/dag


Förbrukningsartiklar

35 kronor/dag


 
Kostnader på särskilt boende

Insats

Avgift


Personlig omvårdnad

2359 kronor/månad

Ingår i maxtaxan (2359 kr/månad)

Måltider

3838 kronor/månad


Hyra för rum/lägenhet

ca 3300 - 5500 kronor/månad


 
Kostnader vid övriga insatser

Insats

Avgift

Hemleverans av matportion via hemtjänsten (matdistribution)

65 kronor/portion

Måltid på dagverksamheten Träffen

65 kronor/portion

Dagverksamhet Träffen

Avgiftsfritt

Tvätt i Tvätteriet

25 kronor/kg

 

Folder - Avgifter för vård och omsorg 2023 Pdf, 1.4 MB.

Vid frågor rörande avgifter för vård och omsorg når du våra avgiftshandläggare genom att ringa Vårgårda kommuns växel.

Telefonnummer växel: 0322-60 06 00

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons