Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Boenden, Särskilda

Vårgården i grönska

Foto: Anna Ljungqvist

Boende för äldre

Om du inte klarar dig med den hjälp du kan få hemma så kan du ansöka om att flytta till ett äldreboende. I ett äldreboende får du som boende hjälp och stöd med det som är svårt att klara på egen hand.

Det finns två äldreboenden i kommunen; Kullingshemmet och Vårgården. Det finns också möjlighet att ansöka om korttidsboende och växelvård för äldre med behov av heldygnsomsorg. Korttidsplatserna kan även användas som avlösning för anhöriga.

Kommunen erbjuder servicelägenheter för dig som kan bo i egen lägenhet men som är i behov av social samvaro och högre grad av trygghet.

I vänstermenyn hittar du mer information om kommunens boenden som riktar sig till äldre och hur du går tillväga för att ansöka om stöd.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons