Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Korttidsboende

På korttidsboendet får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara efter en tids sjukdom då du behöver träning och/eller återhämtning.

I Vårgårda finns det en korttidsenhet, korttidsavdelningen Vårgården.

På Korttidsavdelningen Vårgården arbetar både undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om korttidsvård gör det via Vårgårda kommuns biståndshandläggare. Du får ett besök av biståndshandläggaren så fort som möjligt. Biståndshandläggaren utreder dina behov och beslutar om du har rätt till korttidsvård. Du får ett skriftligt beslut efter ansökan om korttidsvård. Utredningstiden kan bli längre på grund av att information som behövs för att slutföra utredningen saknas. Är du missnöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med biståndshandläggare, ring 0322-600 600.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons