Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Dödsfall och begravning

I samband med att en person avlider skall bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas, senast tre månader efter dödsfallet. Dödsboanmälan, som är en förenklad form av bouppteckning, upprättas av Socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Dödsboanmälan översänds därefter till Skatteverket för registrering.

Förutsättningar för dödsboanmälan

  • Dödsboanmälan kan göras då den avlidnes tillgångar och eventuell andel i den efterlevande makens giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den avlidnes tillgångar.
  • Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

  • Kontakta bank snarast för att säga upp eventuellt avtal om autogiro och överföringar
  • Kontakta fordringsägare (hyresvärd, elleverantör m fl) snarast för att säga upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration m m.
  • Kontakta fordringsägare angående anstånd med betalning av utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är upprättad.
  • Dödsboets tillgångar skall i första hand finansiera begravningskostnaden

Ekonomiskt bistånd

Om dödsboets tillgångar inte täcker skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten kan ekonomiskt bistånd beviljas av Socialnämnden. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till den del av skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten som inte täcks av dödsboets tillgångar. Ansökan om ekonomiskt bistånd skall göras av dödsbodelägare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons