PDF
Senast publicerad:

Dödsfall och begravning

I samband med att en person avlider skall bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas, senast tre månader efter dödsfallet. Dödsboanmälan, som är en förenklad form av bouppteckning, upprättas av Socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Dödsboanmälan översänds därefter till Skatteverket för registrering.

Förutsättningar för dödsboanmälan

  • Dödsboanmälan kan göras då den avlidnes tillgångar och eventuell andel i den efterlevande makens giftorättsgods inte räcker till mer än begravningskostnad och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den avlidnes tillgångar.
  • Hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

  • Kontakta bank snarast för att säga upp eventuellt avtal om autogiro och överföringar
  • Kontakta fordringsägare (hyresvärd, elleverantör m fl) snarast för att säga upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration m m.
  • Kontakta fordringsägare angående anstånd med betalning av utgifter med anledning av dödsfallet.
  • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är upprättad.
  • Dödsboets tillgångar skall i första hand finansiera begravningskostnaden

Ekonomiskt bistånd

Om dödsboets tillgångar inte täcker skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten kan ekonomiskt bistånd beviljas av Socialnämnden. Ekonomiskt bistånd kan beviljas till den del av skälig kostnad för begravning och gravsten/inskription i gravsten som inte täcks av dödsboets tillgångar. Ansökan om ekonomiskt bistånd skall göras av dödsbodelägare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons