PDF
Senast publicerad:

Ekonomi och Ekonomiskt bistånd

Om man behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan man till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivaren ger ekonomisk rådgivning, råd och tips på hur man gör en budget och hjälper till att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hos dem kan man få budget- och skuldrådgivning och hjälp med att söka skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivning

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bisatånd (Socialbidrag) är ett ekonomiskt stöd som man kan få från kommunen om man har ekonomiska problem. Man kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som till exempel läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning. 

Bidrag till anpassning av bostaden 

Om man får en skada eller en sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan man ansöka om bidrag för att anpassa sitt hem. Man kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att till exempel ta bort trösklar, bygga om badrum eller sätta upp en rullstolsramp hemma.

God man, förvaltare, förmyndare

Om man inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, på grund av till exempel ålderdom, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller att man är omyndig, kan man få hjälp med att sköta ekonomin och att bli företrädd i olika situationer. 

För att kontakta budget- och skuldrådigvning,

Ring 0322-60 06 00 eller maila,

E-post:budgetoch.skuld@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons