PDF
Senast publicerad:

God man, förvaltare, förmyndare

Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand.

Du kan ha tre typer av uppgifter. Du kan bli utsedd att sköta alla tre delarna eller bara en eller två:

Bevaka huvudmannens rätt

Att bevaka din huvudmans rätt innebär att du ska sköta kontakterna med bland annat myndigheter. Det kan exempelvis handla om att ansöka om bostadsbidrag eller överklaga beslut.

Förvalta huvudmannens egendom

Att förvalta din huvudmans egendom betyder att du ska sköta hans eller hennes ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar och ta hand om eventuella fastigheter och värdehandlingar. Du ska också deklarera och redovisa förvaltningen till överförmyndarnämnden.

Sörja för hans eller hennes person

I uppdraget att sörja för person ingår att du besöker eller ringer till din huvudman, att du ser till så att någon följer med honom eller henne till tandläkaren och att du sköter kontakterna med sjukvården. Däremot ingår inte sådant som att handla mat, sköta tvätten eller följa med vid läkarbesök i uppdraget.

Så påbörjar du ditt uppdrag

Det är viktigt att du snart efter att du fått ditt uppdrag som god man eller förvaltare tar kontakt med din huvudman, hans eller hennes anhöriga, eventuell institution där din huvudman bor, hemtjänst med mera. Du bör även så fort som möjligt informera försäkringskassan, posten, banker, skattemyndigheten, hyresvärd och andra berörda om att du nu representerar din huvudman.

Din första redovisning till överförmyndare innebär att göra en förteckning över din huvudmans egendom. Lämna förteckningen till överförmyndaren senast två månader från det att du har blivit utsedd till god man eller förvaltare. Förteckningen använder du som utgångspunkt för all senare redovisning.

Tillsyn och kontroll

Varje år ska du lämna en redovisning till överförmyndaren för de inkomster och utgifter som din huvudman haft. Kvitton eller andra intyg ska bifogas redovisningen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons