Kontakt

E-post: ois@skovde.se

Tfn. 0500-49 88 60/61

Tisdag 09.00-11.00

Torsdag 13.00-15.00

Överförmyndare Vårgårda

Telefontider:

Måndag: 10.00-12.00

Onsdag: 10.-12.00

Telefonnummer: 

0322-60 06 00

Ersättare:

Viola Holgersson

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

E-post: 
kommunen@vargarda.se