PDF
Senast publicerad:

Kontaktperson

""

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad som familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

Vem kan vara kontaktperson

För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Istället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kan du skicka in en intressanmälan eller vända dig till utredningsenhetens familjehemssekreterare.

Vem får en kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd.

Man kan aldrig tvinga någon till att träffa en kontaktperson, utan det bygger helt och hållet på frivillighet. Utredningsenheten gör en utredning för att se om det finns ett behov. Kommer man fram till det kan personen få en kontaktperson.

Ansökan

Om du vill ansöka om att få en kontaktperson, kan du vända dig till utredningsenheten som tar emot din ansökan.

Hur kan ett uppdrag som kontaktperson se ut?

Vad man kan göra styrs av vilka behov personen som man har blivit kontaktperson åt har. Någon kan behöva stöd i att hitta bra och meningsfulla fritidsaktiviteter. Någon annan kan behöva hjälp att bryta en social isolering eller en medmänniska att prata och rådgöra med.

Vilka regler gäller

Utredningsenheten gör en utredning innan man kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polisen, socialtjänsten och Kronofogden. Man ska också lämna referenser, det vill säga namn på ett par personer som känner en väl, både från arbetslivet/studierna och från privatlivet.

Om man är intresserad av att bli kontaktperson är det dessutom viktigt att man har tillräckligt med tid, ork och engagemang. Det handlar om att ge av sig själv till en medmänniska som behöver stöd. Man behöver ha ett engagemang och intresse för hur människor har det, ge stöd i vardagliga situationer, lyssna och uppmuntra till en god utveckling hos en annan människa.

Ekonomisk ersättning

Alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag utifrån riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ersättningen består av två delar.

  • En arvodesdel som är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer av storleksordningen en symbolisk ersättning för insatsen.
  • En omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka utgifter som man kan ha i uppdraget.

Intresseanmälan att bli kontaktperson

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons