Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Dina rättigheter på soc

Du har många rättigheter i kontakten med socialtjänsten.

Du har till exempel rätt att:

  • Få säga din åsikt och att bli lyssnad på
  • Bli behandlad med respekt för den du är
  • Ta med dig någon du är trygg med till mötet
  • Få information om vad socialtjänsten gör och varför
  • Ta del av och läsa det som skrivs om dig
  • Få träffa din socialsekreterare utan din vårdnadshavare (förälder)

Du kan få veta mer om vad socialtjänsten är och om dina rättigheter på sidan Koll på soc.

https://kollpasoc.se/ Länk till annan webbplats.

Om du är missnöjd med något i kontakten med socialtjänsten hos oss i Vårgårda kan du lämna synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats. till oss.

Kontakta oss på

kommunen@vargarda.se

Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som arbetar med att granska socialtjänsterna i Sverige.

IVO kontaktar du såhär:

beratta@ivo.se eller ringer till deras barn- och ungdomslinje på 020-1200606

Här är en film om dina rättigheter och IVO.

https://www.youtube.com/watch?v=dRIcFpxes38 Länk till annan webbplats.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons