Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Följ denna länken om du behöver akut hjälp

Här kan du läsa om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för om barn och ungas psykiska hälsa eller ohälsa.

Dessa sidor är för dig som är ung och lider av psykisk ohälsa och för föräldrar och andra som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

  • vilka verksamheter i kommunen kan ge stöd
  • kontaktuppgifter till verksamheter
  • länkar till 1177 där du får mer information om olika typer av problem eller svårigheter

Behöver du någon att prata med

Det kan finnas många anledningar till att man behöver någon att prata med. Det kan handla om små saker, det kan handla om stora saker.

Elevhälsan

Är du skolbarn eller skolungdom kan du vända dig till Elevhälsan. På varje skola i kommunen finns ett lokalt elevhälsoteam. I elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog/speciallärare och skolpsykolog. I elevhälsan finns också tillgång till studie- och yrkesvägledare (SYV). I kommunen finns tillgång till skolläkare.

Vid problem som är relaterade till skolan kan man alltid vända sig till någon i det lokala elevhälsoteamet. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet.

Varje skola har möjlighet att utifrån en handlingsplan ansöka om hjälp från centrala Elevhälsan med fortsatt utredning av elever i behov av särskilt stöd. Ta kontakt med din lärare eller mentor på din skola om du vill komma i kontakt med Elevhälsan.

Utredningsenheten

Om det är något som oroar dig eller som inte känns bra så försök prata med någon vuxen som du har förtroende för. Du kan alltid höra av dig till individ- och familjeomsorgen i Vårgårda.

Vad vi kan hjälpa dig med beror på din situation och vad du behöver. Först behöver vi pratas vid. Om och när vi talats vid eller träffats för att prata igenom hur du har det, kommer vi fram till vad du behöver och hur vi ska gå vidare för att du ska få det bättre

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons