PDF
Senast publicerad:

Familjerätt

Familjerätten handlägger och erbjuder rådgivning i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, adoption, fastställande av faderskap och föräldraskap.

All löpande familjerätt utom faderskapsbekräftelse när man är smmansboende handläggs av Alingsås kommun.

För att komma i kontakt med familjerätten ring Alingsås kommuns växel, nummer: 0322-61 60 00 och där be att få prata med familjerätten.

Faderskap/föräldraskap

Om ni som föräldrar inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av handläggare på socialtjänsten i Vårgårda kommun om ni är sammanboende (kontakta Vårgårda kommuns växel, nummer: 0322-60 06 00 och be att få prata med handläggare för faderskap).

Om ni som föräldrar inte är sammanboende i samband med att faderskapet/föräldraskapet ska fastställas ska ni vända er till familjerätten i Alingsås kommun (Alingsås kommuns växel, nummer: 0322-61 60 00)

Separation/skilsmässa

Om ni som föräldrar ska separera eller lever separerade och har gemensamma barn kan få information och rådgivning. Familjerätten hjälper er att komma fram till lösningar i vårdnads, boende och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

Kan ni som föräldrar inte komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos Familjerätten.

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. När barnet avses adopteras från utlandet benämns detta som internationell adoption. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption, vilket benämns som nationell adoption.

Internationell adoption

Om Du/Ni vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Du/Ni måste vara 25 år för att få adoptera, en övre åldersgräns finns inte fastställd i lag men den rekommenderade övre åldersgränsen för att få medgivande är numera 42 år. För att få adoptera  gemensamt måste ni vara gifta eller ha ingått partnerskap. Ensamstående kan också få adoptera.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons