PDF
Senast publicerad:

Lilla träffen

Är du blivande mamma eller har barn 0-1 år och är intresserad att delta i en mindre grupp med barn och föräldrar och få extra stöd i föräldrarollen? 

Kontakta Barnmorskemottagningen, Barnhälsovården, Socialtjänsten eller Familjecentralen för att veta mer.

Lilla Träffen är en gruppverksamhet som erbjuder ett tidigt föräldrastöd. Lilla Träffen genomförs i samarbete mellan  Familjecentralen,Svenska Kyrkan, Solrosens Familjestöd, Socialtjänsten och Mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. 

Verksamheten vänder sig till mammor i spädbarnsfamiljer som har ett större behov av stöd under barnets första levnadsår.

Gruppen är ganska liten, med ca 5-7 föräldrar med barn. Vi arbetar för att föräldrar ska få en ökad tilltro till sin egna förmåga att vara förälder, få en fördjupad kontakt och stärkt relation mellan barnet och dess förälder. Vid varje grupptillfälle finns återkommande aktiviteter såsom sångstund och gemensam fika.

Vi är i lokalen på Öppna förskolan Familjens Hus.I byggnaden finns hiss.

Vi har även olika teman barns utveckling, samspel, föräldrarollen, jämlikt föräldraskap,  traditioner mm Vi har någon form av aktivitet eller pyssel som erbjuds . Vi bjuder in andra aktörer t ex barnspsykolog, hälsopedagog, specialpedagog i förskolan.  BHV-sköterska och Solrosens familjestöd medverkar några tillfällen under året. Vi kan även göra studiebesök till förskola och besöka en lekplats.

Vi som håller i gruppen är  en förskollärare från Familjecentralens Öppna förskola  och en diakon från Svenska kyrkan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons