PDF
Senast publicerad:

Drogförebyggande arbete i Vårgårda

I Vårgårda kommun bedrivs ett aktivt drogförebyggande arbete som handlar om att få unga att inte börja använda tobak/nikotin, alkohol och narkotika.

Arbetet inriktar sig framförallt på att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till drogbruk bland ungdomar. Detta sker bland annat genom årliga drogvaneundersökningar i åk 7-9 och gy 1 med snabb återkoppling på föräldramöten, prenumeration på drogförebyggarnas nyhetsbrev m. m.

Drogvaneundersökning 2022

Senaste drogvaneundersökningarna

Faktablad - Aktuella för Vårgårda

Drogförebyggarnas Nyhetsbrev

Vill DU prenumerera på Drogförebyggarnas Nyhetsbrev? Aktuell information om drogläget, ny forskning, tips till dig som förälder m. m.


Kontakt:

För att stärka det drogförebyggande arbetet anlitar Vårgårda Öckerö kommuns drogförebyggare som utvecklat en framgångsrik metod och arbetar i flera olika kommuner.

Du kan nå våra drogförebyggare här:

Håkan Fransson

hakan.fransson@ockero.se

+46 706-90 15 14

Christine Hummelblad

christine.hummelblad@ockero.se

+46 730-49 09 74

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons