PDF
Senast publicerad:

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom och som orsakar betydande och betående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om funktionsnedsättningarna är stora och orskakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Du kan ansöka om följande insatser:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Läs mer om de olika insatserna

Individuell plan för insatser

Du som har insatser genom LSS kan också få en individuell plan om du önskar det. Planen görs tillsammans med dig.

I planen skrivs ner vad du har för insatser idag och om det finns andra insatser som man behöver planera för.

Syftet med planen är att klargöra vad du behöver för stöd och service genom LS, men också som du kan behöva genom andra myndigheter. En individuell plan ska underlätta samordningen av insatser mellan olika myndigheter som du har kontakt med. LSS-handläggaren kommer att erbjuda dig en individuell plan.

Så här ansöker du om insatser

Ansökan om insatser görs genom att skriva, ringa eller skicka e-post till LSS-handläggare i kommunen. Du kan nå LSS-handläggare genom att ringa Vårgårda kommun, telefon 0322-60 06 00. De hänvisar dig till rätt person. Du kan även skicka E-post till kommunen@vargarda.se. Du kan också skicka en ansökningsblankett Länk till annan webbplats. som du hittar här på kommunens hemsida.

Läs mer om de olika insatserna

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons