PDF
Senast publicerad:

Prövning av rätten till insatser

LSS-handläggarens uppgift är att ta reda om du:

  • Är folkbokförd i Vårgårda kommun
  • Omfattas av en personkrets
  • Behöver den insats du ansökt om för att uppnå goda levnadsvillkor

Underlag till utredningen lämnas av dig eller din företrädare. Det behövs oftast intyg från läkare eller psykolog. Behövs ytterligare underlag, till exempel från arbetsterapeut eller någon annan, informerar handläggaren om detta.

LSS-handläggaren kontaktar dig för att boka tid för ett möte.

Bedömning

LSS-handläggaren utgår från det som framkommit av de insamlade uppgifterna om dig. I bedömningen tar LSS-handläggaren hänsyn till bland annat:

  • Dina önskemål
  • Det du klarar av att göra själv
  • Om du får hjälpen av någon annan eller på annat sätt
  • Barnperspektivet
  • Lagstiftning och rättspraxis

I den bedömningen finns förklaringen till varför du fått eller inte fått det stöd och den hjälp du ansökt om.

Beslut

Beslut om insats fattas av LSS-handläggaren, enhetschef Utredningsenheten eller myndighetsnämnden för Lärande och Omsorg.

Överklagan

Skulle beslutet vara ett avslag på din ansökan eller på annat sätt inte beviljas så som du önskar, kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du av LSS-handläggaren i samband med beslutet.

Du kan få hjälp av LSS-handläggaren med överklagandet.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt. Tystnadsplikt innebär att informationen om dig inte får lämnas till någon annan än de som hjälper till i din omvårdnad. Personalen inom kommunen behöver alltså överföra information till varandra för att du ska få rätt hjälp. Dock får ingen lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller person, om du inte själv godkänner det.

Avgifter för insatser LSS

Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria och att du enbart betalar för dina egna personliga utgifter i samband med insatsen.

Det kan vara egna kostnader för bostad, måltider, fritidsaktiviteter, resor och utflykter.

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons